Avanti Revisjon og Regnskap har levert tjenester av høy kvalitet til næringslivet siden 1976 som Bø Regnskapskontor. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. I tillegg tilbyr vi også utleie av økonomisjef, regnskapssjef og controller. Vårt nettverk består av registrerte revisorer, autoriserte regnskapsførere og advokater med bred erfaring innenfor en rekke bransjer. Vi er opptatt av kvalitet i leveransen hvor involvering og eierskapsfølelse hos våre kunder vektlegges. Gjennom nært samarbeid og kompetansedeling, ønsker vi å være en utviklende og fremtidsrettet samarbeidspartner.

Systemløsningene vi benytter er moderne og effektive. Digitalisering og automatisering sammen med vår kompetanse bidrar til å styrke og utvikle din virksomhet. Graden av automatisering og digitalisering tilpasses din virksomhet og dine ønsker. Fra våre kontorer i Bø og Lunde håndterer vi kunder fra fjern og nær.

Hos oss får du tilgang på høy kompetanse og effektive løsninger. Vårt fremste konkurransefortrinn er at vi kan tilby kombinasjonen av nærhet til kunden, spisskompetanse innenfor våre brede fagfelt og bruk av fremtidsrettet teknologi.